Strąkowski, H. (1963) „Pismo Święte w obradach soboru”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 16(2–3), s. 143–145. doi: 10.21906/rbl.2930.