Urban, W. (1961) „Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 14(3–4), s. 148–152. doi: 10.21906/rbl.2823.