Strąkowski, H. (1961) „Problem historyczny i literacki Księgi Jozuego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 14(3–4), s. 82–95. doi: 10.21906/rbl.2813.