Duszpasterstwa Liturgicznego, F. O. (1961) „Moralność wynika z misterium. Wnioski z obrad nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego w Wersalu 1956 r.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 14(1–2), s. 68–71. doi: 10.21906/rbl.2812.