Żurowska, F. (1961) Miłość błogosławiąca (materiał do pogadanki ewangelicznej), Ruch Biblijny i Liturgiczny, 14(1–2), s. 62–67. doi: 10.21906/rbl.2810.