Zarychta, P. (2009) „Międzynarodowa konferencja naukowa Biblia i literatura (Kraków, 22–25 września 2008)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62(1), s. 71–72. doi: 10.21906/rbl.272.