Buxakowski, J. (1959) „O aktualizację teologii współofiary”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 12(2), s. 146–160. doi: 10.21906/rbl.2709.