Jankowski, A. (1958) „Codzienne spotkanie z żywym słowem Bożym”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 11(4), s. 335–342. doi: 10.21906/rbl.2674.