Łach, S. (1958) „Miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 11(2), s. 124–133. doi: 10.21906/rbl.2655.