Czosnowska-Łubieńska, H. (1957) „Od polskich «Godzinek» do biblijnego myślenia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 10(4–5), s. 299–311. doi: 10.21906/rbl.2627.