Jędrzejewski, S. (2015) „Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekł. i oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 s. (Biblia Aramejska, 1)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 68(4), s. 381–383. doi: 10.21906/rbl.26.