Strąkowski, H. (1956) „Wykłady dla duchowieństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim n. t. Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 9(1–3), s. 143–159. doi: 10.21906/rbl.2581.