Śpikowski, W. (1950) „Uaktywnienie uczestnictwa wiernych we mszy św.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3(4–6), s. 323–340. doi: 10.21906/rbl.2422.