Borowicz, K. (1950) „Mistyka hebrajska u św. Pawła i w Apokalipsie św. Jana”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3(3), s. 187–206. doi: 10.21906/rbl.2414.