Schletz, A. (1949) „O niektórych podręcznikach liturgicznych w dawnych seminariach duchownych w Polsce”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2(3), s. 193–209. doi: 10.21906/rbl.2373.