Superson, J. (2016) „Miejsce proklamacji słowa Bożego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 69(4), s. 333–354. doi: 10.21906/rbl.235.