Kamieński, Łukasz (2016) „Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Interpretacja Biblii w Kościele» jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 69(3), s. 197–215. doi: 10.21906/rbl.234.