Gibek, A. (2016) „Chrystologiczne τόποι (miejsca) w Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusz”a, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 69(3), s. 217–236. doi: 10.21906/rbl.233.