Caban, P. (2016) „Stan liturgii chrześcijańskiej pod koniec starożytności w Europie – aspekt historyczny i liturgiczny”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 69(3), s. 273–287. doi: 10.21906/rbl.230.