Wronka, S. (2015) „Wychowanie w Biblii”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 68(4), s. 313–332. doi: 10.21906/rbl.23.