Stefański, J. (2009) Wcielenie Słowa w liturgii mszalnej – od hebrajskiej etymologii do implikacji liturgicznych, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62(4), s. 303–310. doi: 10.21906/rbl.223.