Mucha, P. M. (2009) „Matka Pana i 153 wielkie ryby w J 21, 11”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62(4), s. 297–302. doi: 10.21906/rbl.222.