Pindel, R. (2009) „KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 s.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62(3), s. 229–231. doi: 10.21906/rbl.211.