Chmiel, J. (1987) „Anonima Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 40(5), s. 461. doi: 10.21906/rbl.2103.