Chmiel, J. (1987) „G. LANCZKOWSKI, Wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. i posłowiem opatrzył A. Bronk SVD, Warszawa 1986”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 40(5), s. 457–458. doi: 10.21906/rbl.2101.