Bartnicki, R. (1989) „Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 42(1), s. 28–41. doi: 10.21906/rbl.2020.