Łach, J. (1988) „Jezus zrodzony z Maryi Dziewicy”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 41(3), s. 242–252. doi: 10.21906/rbl.1954.