Rodziński, S. (1982) „Tradycja i współczesność we wnętrzu świątyni”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 35(4), s. 264–269. doi: 10.21906/rbl.1893.