Głowa, W. (1982) „Ćwiczenia praktyczne z liturgii”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 35(2), s. 130–147. doi: 10.21906/rbl.1847.