Wronka, S. (2010) „Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63(4), s. 353–370. doi: 10.21906/rbl.182.