Chmiel, J. (1977) „Biblijne pojęcie agape jako model etyczny”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 30(4), s. 181–189. doi: 10.21906/rbl.1682.