Blachnicki, F. (1977) „Pastoralne założenia dyrektorium a nasze możliwości”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 30(2–3), s. 146–148. doi: 10.21906/rbl.1675.