Kudasiewicz, J. (1977) „Adaptacja tekstów biblijnych we mszy św. z udziałem dzieci”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 30(2–3), s. 113–127. doi: 10.21906/rbl.1672.