Jabłońska-Deptuła, E. (1986) „Ksiądz Wojtek”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 39(5), s. 463–465. doi: 10.21906/rbl.1643.