Kopeć, J. J. (1986) „Homilia w archikatedrze warszawskiej podczas uroczystej Eucharystii pożegnania księdza dra Wojciecha Danielskiego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniu 30 XII 1985 r.”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 39(5), s. 436–441. doi: 10.21906/rbl.1631.