Ziaja, K. (2010) „Wybrane motywy biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63(1), s. 79–92. doi: 10.21906/rbl.163.