Lempa, H. (1986) „Badania nad Apokalipsą św. Jana we współczesnej biblistyce polskiej (1945–1985)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 39(3), s. 259–274. doi: 10.21906/rbl.1606.