Łach, J. (1986) „Obowiązek pojednania i miłości (Mt 5, 43–48)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 39(3), s. 231–243. doi: 10.21906/rbl.1603.