Strus, A. (1986) „Rozwój proroctwa o Emmanuelu jako przykład hermeneutyki w Starym Testamencie”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 39(3), s. 197–211. doi: 10.21906/rbl.1601.