Dąbek, T. M. (1986) „«Dla mnie żyć – to Chrystus!» (Flp 1, 21) – Pawłowa odpowiedź na odwieczne pytanie o sens ludzkiego życia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 39(2), s. 121–127. doi: 10.21906/rbl.1591.