Majewski, M. (2010) „Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63(1), s. 5–12. doi: 10.21906/rbl.157.