Łach, S. (1980) „Yahweh mālak w psalmach o królowaniu Boga”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 33(5), s. 238–247. doi: 10.21906/rbl.1514.