Wronka, S. (2011) „„Pismo Święte w życiu i misji Kościoła”. Międzynarodowy Kongres nt. adhortacji apostolskiej «Verbum Domini» (Rzym, 2–4 grudnia 2010)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64(4), s. 371–373. doi: 10.21906/rbl.150.