Chmiel, J. (1985) „Propozycje egzegetyczne René Girarda”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 38(2), s. 160–169. doi: 10.21906/rbl.1427.