Łabuda, P. (2011) „Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24, 13–35)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64(3), s. 235–254. doi: 10.21906/rbl.138.