II, J. P. (1987) „Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele św. Anzelma w Rzymie w 25 rocznicę założenia Papieskiego Instytutu Liturgicznego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 40(1), s. 71–74. doi: 10.21906/rbl.1372.