Witczyk, H. (2015) „Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 68(2), s. 101–124. doi: 10.21906/rbl.13.