Radej, M. (2011) Ulubione wyrażenia kaznodziejskie Karola Wojtyły, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64(2), s. 101–108. doi: 10.21906/rbl.129.