Chmiel, J. (1981) „ROMAN MARIA ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze, Kraków 1979”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 34(6), s. 398–399. doi: 10.21906/rbl.1249.