Wronka, S. (2011) „7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64(1), s. 86–88. doi: 10.21906/rbl.123.